HMS seminar 2017

16.10.2017

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet inviterer til HMS-seminar.

Tema:
Tema for årets seminar er "Kontinuerlig forbedring og læring innen helse, miljø og sikkerhet".

Målgruppe:
Primær målgruppe for seminaret er HMS ledelse og Operativ/Teknisk ledelse hos operatører, rettighetshavere og leverandører som er medlemmer av Norsk olje og gass.

Språk:
Seminaret er på norsk.

Program:

Se vedlagt program for mer informasjon.

Program

Påmelding:
Påmelding innen 26. oktober.

Kun for inviterte deltakere.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Irene Aasland e-post: iaa@norog.no

Location: Clarion Hotel Air
16.11.2017 08:30 - 16.11.2017 16:00