Lavutslippssenter:

– Et viktig steg i klimaarbeidet

11.12.2017

Stortingets satsing på lavutslippsprogrammet er svært viktig for å utvikle teknologi som kutter utslipp i olje- og gassnæringen.

– Energi- og miljøkomiteen på Stortinget bevilger 10 millioner kroner for å etablere et lavutslipssenter.

– At det gis penger til et lavutslippssenter for olje- og gassvirksomheten er svært gledelig, og et viktig steg for å nå klimamålene, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som legger vekt på at satsingen er i tråd med det industrien har foreslått tidligere.

Forsterket innsats
– Olje og gass vil være viktige energikilder i lang tid framover, og klimagassutslippene fra petroleumssektoren må reduseres. Det er derfor nødvendig å forsterke innsatsen for å utvikle lavutslippsteknologi i petroleumsbransjen. Et senter hvor olje- og leverandørindustrien og akademia samarbeider vil gi et viktig løft i dette arbeidet, sier Schjøtt-Pedersen.

– I tillegg til reduserte utslipp fra petroleumssektoren i Norge, vil utvikling av lavutslippsteknologi gi nye eksportmuligheter i en verden med stadig strengere klimareguleringer. En slik satsing vil dermed også kunne skape nye arbeidsplasser i norsk leverandørindustri, Schjøtt-Pedersen.