Norsk olje og gass' administrasjon

Administrasjon

Norsk olje og gass har rundt 40 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger. I tillegg har vi kontor i Oslo og Tromsø.

Norsk olje og gass er organisert i avdelingene Drift, Næringspolitikk, Klima og Miljø, Arbeidsliv og  Kommunikasjon. 

Geodata Trade Operator er en egen juridisk enhet i Norsk olje og gass.