Miljørapport 2017

Miljørapport 2017
29.05.2017

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2016-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Her kan du lese årets miljørapport. 

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter