Rapport fra DNV - håndtering av borekakshauger

Rapport fra DNV - håndtering av borekakshauger
23.01.2018

 

Håndtering av borekakshauger

Borekaks fra boreoperasjoner har i stor grad blitt deponert på sjøbunnen som kakshauger. Det er resultatet etter mange års aktivitet på feltene. Det er viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om kakshaugene før det gjøres valg om mulige tiltak. Norsk olje og gass ga ut en veiledning om kartlegging og karakterisering av kakshauger i 2016. OSPAR har nylig gitt ut en retningslinje som omhandler kakshauger, inklusive prøvetaking og analyse (OSPAR 2017a).
Den foreliggende rapporten diskuterer erfaringer fra prøvetaking, mudringsoperasjoner og management løsninger.

Rapporten presenterer også OSPARs kriterier for etterlatelse av kakshauger i henhold til OSPAR 98/3 og hvilke løsninger som må vurderes i forbindelse med avvikling av et felt, så som etterlatelse, bioremediering, relokalisering, injeksjon og transport til land.