Sikkerhets- og beredskapsopplæring

Nettverk for sikkerhetsopplæring og beredskap (NSOB) består av medlemmer fra Norsk olje og gass' medlemsbedrifter, arbeidstakerorganisasjonene og Norges Rederiforbund. På denne nettsiden vil du finne informasjon om gruppens mandat, sammensetting og arbeidsområder.

NSOB arbeider med å:

  • Utarbeide og vedlikeholde oversikt over kvaliteten på skoler og pensum, oppdatere liste over godkjente treningssentre.
  • Gjennomføre revisjon og inspeksjon av treningssentre.
  • Oppdatere og forbedre fagplaner for grunnleggende og videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring
  • Delta i arbeidet med å harmonisere opplæringskrav i Nordsjøen.
  • Vedlikeholde Norsk olje og gass' retningslinjer som omfatter Sikkerhets- og beredskapsopplæring.